Váš reklamní servis

Český lev - symbol české republiky

© Miroslav Vomáčka

Český lev je symbol české republiky. 


Odkud pochází znak českého lva 

Jak se exotická šelma ocitla na erbu české země? Z historie se dochovala legenda, která vypráví příběh o získání lva do českého erbu. Je to báje o knížeti Bruncvíkovi, jehož příběh sepsal i známý český dramatik, politik a prozaik Alois Jirásek. 

Legenda hovoří o tom, jak se Bruncvík, který zdědil po svém otci do rodinného erbu znak orlice, vydal se svojí družinou na odvážnou výpravu po světě. Při své cestě zachránil život lvu, kterého chtěl zabít drak. Lev s ním poté putoval věrně po jeho boku a stál při něm v těžkých bitvách. Po návratu do své země nechal Bruncvík vymalovat lva do svého erbu, na branách města a na zemské korouhvi. 

Do roku 1253 byla svatováclavská orlice hlavním symbolem českého krále. 

Podle Dalimilovy kroniky získal stříbrného lva v rudém poli do erbu český kníže Vladislav II. od Fridricha Barbarossy za pomoc při dobýváním Milána. Druhý ocas byl podle Dalimila roku 1204 přidělen králi Přemyslu Otakaru I., jenž ho získal za vojenskou pomoc Ottovi IV. v boji proti Sasům. 

První nepochybný doklad existence stříbrného dvouocasého lva v červeném poli pochází až z roku 1247, kdy jej jako své erbovní znamení přijal z titulu markraběte moravského Přemysl Otakar II.. Mnozí historici se domnívají, že tento symbol používal jako spoluvládce svého otce krále Václava I. a druhý ocas měl potom symbolizovat právě Přemyslovo spolu-vládcovství. 

Když Přemysl Otakar II. zdědil královský trůn, tento lev se 23. září 1253 stal znakem českého krále. Po jeho smrti převzala znak dvouocasého lva šlechtická zemská obec.

Čerpáno: http://www.velkaepocha.sk


Náhodný výběr perokreseb, kreseb a ilustrací na tomto webu

Alfa Romeo
Psí pochvala
Psí pochvala
Hoblík
Hoblík
Děti na tříkolce
Děti na třík...
Břinek
Břinek
Akt
Zetror Crystal
Zetror Cryst...
Bugatti Type 13
Bugatti Type...

  

 

 Tento web běží na hostingu C4.cz
na redakčním systému DRUPAL.
Motor Journal Veterán-sk - slovenský časopis
••• Galerie Talent ART •••

  


Copyright © 1992 - 2019. All Rights Reserved.