Váš reklamní servis

Český lev - symbol české republiky

© Miroslav Vomáčka

Český lev je symbol české republiky. 


Odkud pochází znak českého lva 

Jak se exotická šelma ocitla na erbu české země? Z historie se dochovala legenda, která vypráví příběh o získání lva do českého erbu. Je to báje o knížeti Bruncvíkovi, jehož příběh sepsal i známý český dramatik, politik a prozaik Alois Jirásek. 

Legenda hovoří o tom, jak se Bruncvík, který zdědil po svém otci do rodinného erbu znak orlice, vydal se svojí družinou na odvážnou výpravu po světě. Při své cestě zachránil život lvu, kterého chtěl zabít drak. Lev s ním poté putoval věrně po jeho boku a stál při něm v těžkých bitvách. Po návratu do své země nechal Bruncvík vymalovat lva do svého erbu, na branách města a na zemské korouhvi. 

Do roku 1253 byla svatováclavská orlice hlavním symbolem českého krále. 

Podle Dalimilovy kroniky získal stříbrného lva v rudém poli do erbu český kníže Vladislav II. od Fridricha Barbarossy za pomoc při dobýváním Milána. Druhý ocas byl podle Dalimila roku 1204 přidělen králi Přemyslu Otakaru I., jenž ho získal za vojenskou pomoc Ottovi IV. v boji proti Sasům. 

První nepochybný doklad existence stříbrného dvouocasého lva v červeném poli pochází až z roku 1247, kdy jej jako své erbovní znamení přijal z titulu markraběte moravského Přemysl Otakar II.. Mnozí historici se domnívají, že tento symbol používal jako spoluvládce svého otce krále Václava I. a druhý ocas měl potom symbolizovat právě Přemyslovo spolu-vládcovství. 

Když Přemysl Otakar II. zdědil královský trůn, tento lev se 23. září 1253 stal znakem českého krále. Po jeho smrti převzala znak dvouocasého lva šlechtická zemská obec.

Čerpáno: http://www.velkaepocha.sk


Perokresby

Růže

Václav Havel

Václav Havel

Zámek Police

frajer koník

frajer koník

MB

Autobus Praga

Autobus Praga

Moravské Budějovice

Moravské Budějovice

John Surtees MBE

John Surtees MBE

MASH

Šibřinky 2010

Vlasta - portrét

Vlasta

startující - žena

Startující žena - akt

Čezeta 175 typ 502.05 (skútr)

Čezeta 175 typ 502.05 (skútr)

Městská brána

Městská brána

Korolupy

Akt - perokresba

akt

VELOREX OMALOVÁNKY 
VELOREX OMALOVÁNKY

 Kalendář 2018

Tradičně jsme připravili
kalendář na rok 2018

History Revue
Navázal jsem spolupráci s časopisem History Revue.

 

Veteran SK

Od roku 2015 je v časopisu Veteran SK celostránková perokresba - rubrika "Galerie slávy".

Z kreseb auto a motoveteránů do soutěže pro předplatile vydali jsme stolní kalendář 2017.

facebook

Náhodný výběr perokreseb, kreseb a ilustrací na tomto webu

Besinka - Beagle
Besinka - Be...
Autoveterán
Slyší hlad?
Slyší hlad?
Jaro
Jaro
Jemnice
Kostníky
Alexander Joseph Kolowrat-Krakowský
Alexander Jo...
MB

  Tento web běží na hostingu C4.cz
na redakčním systému DRUPAL.
Motor Journal Veterán-sk - slovenský časopis
••• Galerie Talent ART •••

  

Copyright © 2001 - 2017. All Rights Reserved.